AIGUA

Existeixen varietat de materials per realitzar les instal·lacions d’aigua tant per un habitatge com per comerços o indústries, el coure de tota la vida amb accessoris soldats amb estany amb una durabilitat demostrada però que al ser conductor pot donar problemes de calcificacions pe l’electròlisi, o materials termoplàstics, tub de polietilè i tub polietilè multicapa que també tenen una bona durabilitat sempre que no estiguin exposats al sol i com que no són conductors no calcifiquen tant, i el sistema d’accessoris permet anar més ràpidament i és més net.

Al igual que en les instal·lacions elèctriques és convenient, que quan es fa una instal·lació efectuar-la amb les normes existents actualitzades son instal·lacions més segures i estandarditzades.