Plaques solars

Els sistemes d’energia solar tèrmica, com més simplificada millor. Hi ha hagut moltes instal·lacions realitzades fa uns anys per complir amb els requisits de l’administració del codi tècnic de l’edificació i en alguns casos no s’ha tingut en compte que si el sistema és massa complex, el cost del manteniment és elevat i costa molt amortitzar el cost de la instal·lació encara que l’energia del sol sigui gratuïta. Per sort, tant els fabricants com els instal·ladors hem evolucionat i actualment hi ha sistemes eficaços i simplificats, per nosaltres el sistema que funciona amb drain bak amb acumulador sense pressurització és el millor, ja que evita sobrepressions, vaporitzacions i congelacions a l’hivern, no necessita dissipadors, vasos d’expansió ni vàlvules de seguretat (simplicitat), això assegura un menor cost en el seu manteniment i fa que el sistema sigui realment eficient.