SERVEIS PROFESSIONALS

Professionals en instal·lacions elèctriques d’un o diversos circuits elèctrics destinats a un ús tan domèstic com per a grans superfícies i que compten amb els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament d’ells i els aparells elèctrics connectats a aquests.

Els llums de LED es poden utilitzar per a qualsevol aplicació comercial, des de l’enllumenat decoratiu fins al de vials i jardins, presentant certs avantatges, entre els quals destaquen el seu considerable estalvi energètic.

Existeixen varietat de materials per realitzar les instal·lacions d’aigua tant per un habitatge com per comerços o indústries.

Tenint en compte que el consum energètic principal d’un habitatge, és la calefacció, és important tenir-ho en compte a l’hora de dissenyar el sistema i buscar la màxima eficiència per consumir el mínim, encara que el cost inicial sigui més elevat amb poc temps s’amortitza la diferència.

Realitzem instal·lacions domèstiques de gas natural, individual i comunitàries, fem legalitzacions d’alta i podem realitzar revisions periòdiques.

Els sistemes d’energia solar tèrmica, com més simplificada millor.

Anomenem aerotèrmia al sistema de climatització amb el que s’utilitza el principi de l’airecondicionat